"...Filmlerdeki gibiydi buluşma ağır çekim
İzledi sahneyi sincap, kartal ve kirpi
Ayın on dördünü beklemeden doğuvermiş mehtap
Cırcır böcekleri bülbüller şırıl şırıl akan dere
Enderunda uyuyadursun ut, tambur, kemançe ve kanun
Damat İbrahim’in meşhur düğünü kaç para!
Hesapsız kitapsız bir deli sevdaya
Alkış tutuyor toprak, su ve rüzgar
Süleyman kucakladığı an Hurrem’i
İlk defa sahicikten (ama kısacık bir an)
Cihan padişahlığı neymiş, bildi..."
........
..................................
...........................................
......
...
.....
.........................................................